Molens

Noord-Brabant telt momenteel nog 131 molens, waarvan 12 watermolens. Dit is minder dan 20% van de molens die zo’n 120 jaar geleden maalden in onze provincie. De eerste afbraakgolf begon rond 1900 door de opkomst van de motor-maalderijen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, met name in 1944, sneuvelden vele molens ten gevolge van oorlogshandelingen. Na de oorlog zorgde de industriële ontwikkeling voor een sterke afname van de vraag naar diensten van de lokale molenaar.

Talrijke molens werden overgenomen door gemeenten en stichtingen om ze voor het nageslacht te bewaren. Andere molens zijn nog steeds in het bezit van de nazaten van molenaars. Zij moeten zich grote financiële inspanningen getroosten om deze molens in stand te houden. Sinds de zeventiger jaren is een zeer groot aantal molens weer geregeld draaiend te zien. De molenaars ontvangen u graag voor een bezoek.