Erfgoed en duurzaamheid

Duurzaamheid is reeds jaren een hot item in de (nieuw)bouwwereld. Door ‘onze’ huidige manier van leven is het voor de komende generaties niet meer vanzelfsprekend dat zij zich in eigen levensbehoeften kunnen voorzien. Tekort aan fossiele brandstoffen, opwarming van de aarde en de te grote CO2 uitstoot zijn hier ingrediënten van. Om deze redenen zijn er Europese afspraken gemaakt over het reduceren van het energieverbruik. Een belangrijk deel van deze hoeveelheid energie wordt door gebouwen verbruikt (ca. 40%). Een deel hiervan betreft ook monumentale panden. Nieuwbouw steeft steeds meer naar energie neutrale woningen, of zelfs gebouwen die duurzame energie produceren. Binnen de monumentenzorg wordt steeds meer nagedacht over duurzame oplossingen, maar er is ook scepsis of dit bij monumenten wel kan. Cultuurhistorische waarden mogen niet verloren gaan bij het energiezuinig maken van een pand. Bovendien is een monument al duurzaam op zich, toch?

Momenteel is Stichting Monumentenhuis Brabant bezig met het opstellen van een brochure betreffende het verduurzamen van cultuurhistorische panden.