Restauratie monumentale schuur te Raamsdonk

Uniek samenwerkingsproject

De gemeente Geertruidenberg voert een actief erfgoedbeleid. In dat verband wil ze ook een bijdrage leveren aan het behoud en de bevordering van het vakmanschap. En Geertruidenberg voegt de daad bij het woord. Als eerste gemeente in Noord-Brabant en Limburg heeft ze het voortouw genomen om de restauratie van een monumentale schuur nabij de Korte Broekstraat 5 te Raamsdonk als een Revivak-opleidingsproject uit te voeren. Daartoe is met verschillende betrokken en belanghebbende partijen (o.a. Dongemond College, plaatselijke heemkundeverenigingen, de gemeentelijke monumentencommissie, Monumentenhuis Brabant, Rop-Zuid) een intentieovereenkomst gesloten.

 

Samenwerken om vakmanschap te behouden

Voor de instandhouding en het beheer van het cultureel erfgoed is een goede “infrastructuur voor vakmanschap” nodig. Ook uit economisch oogpunt is het belangrijk dat er voldoende gekwalificeerde vaklieden zijn. Herbestemming van (cultuurhistorisch waardevol) erfgoed is een belangrijke maatschappelijke opgave, met name ook uit oogpunt van duurzaamheid. Daar hebben we vakbekwame mensen voor nodig.

Zowel de instroom als doorstroming van restauratieleerlingen is momenteel minimaal. Het betreft hier het totale spectrum van vaklieden: van restauratietimmerlui, -metselaars, -stukadoors, -schilders, -smeden tot  leidekkers en andere specialistische kleine beroepsgroepen. Het opleiden van nieuwe vaklieden laat zich vergelijken met een keten: er zijn verschillende schakels nodig om er een geheel van te maken. Het project rond de monumentale schuur in Raamsdonk laat zien dat je door samenwerking zowel erfgoed kunt behouden als een bijdrage kunt leveren aan vakmanschapsbevordering.

Restauratie van de schuur.

Restauratie van de schuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revivak

Vanwege de oplopende tekorten aan vakmensen in de restauratie- en herbestemmingssector is het EU-project Revivak (Revival Vakmanschap) ontwikkeld, dat onder meer tot doel heeft leerlingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te interesseren voor de restauratiesector. Hierbij wordt nauw samengewerkt met Restauratie Opleidingsprojecten – Zuid-Nederland (ROP-Zuid), die daartoe activiteiten ontwikkelt in Noord-Brabant en Limburg.

 Voor meer informatie: Sandra van Trijffel, 0162-511833