Omgevingswet

 

Verslag bijeenkomst Erfgoed in de Omgevingswet

Op donderdag 7 juni 2018 organiseerden het Monumentenhuis Brabant en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een bijeenkomst over Erfgoed in de Omgevingswet. De bijeenkomst was bedoeld voor medewerkers erfgoed en ruimtelijke ordening bij gemeenten, provincie en Rijk.

Maar liefst 60 deelnemers hadden zich opgegeven voor deze bijeenkomst die plaatsvond in de kapel van het voormalige Clarissenklooster in Tilburg. Tijdens de middag werd ingegaan op het benutten van de kansen van erfgoed in de omgevingsvisie. Onder andere het benoemen van de cultuurhistorische kernkwaliteiten van een gemeente en de juridische kaders voor erfgoed binnen de Omgevingswet kwamen aan bod. Ook werden er voorbeelden toegelicht van omgevingsvisies uit de gemeenten Tilburg en Oirschot waarin cultureel erfgoed een plek heeft gekregen. Tijdens de werktafelsessie werd volop gediscussieerd over uiteenlopende subthema’s, zoals het organiseren van burgerparticipatie en het creëren van bestuurlijk draagvlak.

Van de bijeenkomst is een mooi getekend verslag gemaakt. De tekening en de presentaties kunt u hieronder downloaden.

 

Vervolg

In aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen wij meerdere bijeenkomsten over dit onderwerp worden georganiseerd.

 

Presentaties

Quotes Erfgoedambassadeurs Brabant

Presentatie Annelien van Kuilenburg, Monumentenhuis Brabant, Erfgoed en de Omgevingswet

Presentatie Dirk van Alphen, gemeente Tilburg, omgevingsvisie Tilburg

Presentatie Gerda de Bruijn, RCE, proces Omgevingswet

Presentatie Martijn Groenestein, gemeente Oirschot, omgevingsvisie Oirschot

 

 

Links

Omgevingsvisie gemeente Tilburg

Omgevingsvisie gemeente Oirschot