Ondersteuning nieuwe ambtenaren

Met name bij kleine en middelgrote gemeenten is er een groot verloop onder gemeentelijke ambtenaren. Vele nieuwe monumentambtenaren hebben nog een beperkte kennis van het werkveld. Zowel voor het monument als de monumenteigenaar kan dit nadelig uitpakken. Vanuit de eigen gemeentelijke organisatie kunnen zij meestal geen ondersteuning krijgen. Dit knelt des te meer, daar de monumentenzorg bij uitstek een professioneel beleidsveld is waarvoor specialistische kennis is vereist. In het belang van de monumentenzorg dient daarom de nodige kennisoverdracht plaats te vinden aan nieuwe monumentambtenaren. Vanuit een proactieve benadering wordt hier invulling aan gegeven met als oogmerk: deskundigheidsbevordering en kennisuitwisseling.