Planoverleg

Het Monumentenhuis Brabant biedt in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om ingrijpende restauratie- en herbestemmingsplannen voor rijksmonumenten vroegtijdig te bespreken. Het ‘Planoverleg’ is speciaal bedoeld voor gemeenten, architecten en monumenteigenaren om de kwaliteit van het plan te verbeteren en eventuele knelpunten vroegtijdig te signaleren.

 

Vanwege de grote belangstelling voor het ‘Planoverleg’ is besloten de dienstverlening uit te breiden en het overleg twee keer per maand te laten plaatsvinden. Afwisselend vindt het Planoverleg in het Monumentenhuis (Markt 9 in Geertruidenberg) en Den Bosch (Provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1) plaats. Hieronder treft u het vergaderschema voor 2021 aan.

Het is ook mogelijk dat er op locatie wordt vergaderd. Indien u het ‘Planoverleg’ wilt bezoeken, graag minimaal één week van tevoren contact opnemen met m.dejong@monumentenhuisbrabant.nl.

West-Brabant (Geertruidenberg)

26 januari 2021

23 februari

 

23 maart

 

20 april

 

25 mei

 

22 juni

 

24 augustus

 

21 september

 

26 oktober

 

23 november

 

21 december

25 januari 2022

Oost-Brabant (Den Bosch)

12 januari 2021

9 februari

9 maart

6 april

11 mei

8 juni

6 juli

7 september

5 oktober

9 november

7 december

11 januari 2022