Planoverleg

Het Monumentenhuis Brabant biedt in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om ingrijpende restauratie- en herbestemmingsplannen voor rijksmonumenten vroegtijdig te bespreken. Het ‘Planoverleg’ is speciaal bedoeld voor gemeenten, architecten en monumenteigenaren om de kwaliteit van het plan te verbeteren en eventuele knelpunten vroegtijdig te signaleren.

 

Vanwege de grote belangstelling voor het ‘Planoverleg’ is besloten de dienstverlening uit te breiden en het overleg twee keer per maand te laten plaatsvinden. Afwisselend vindt het Planoverleg in het Monumentenhuis (Markt 9 in Geertruidenberg) en Den Bosch (Provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1) plaats. Hieronder treft u het vergaderschema voor 2020 aan.

Het is ook mogelijk dat er op locatie wordt vergaderd. Indien u het ‘Planoverleg’ wilt bezoeken, graag minimaal één week van tevoren contact opnemen met m.dejong@monumentenhuisbrabant.nl.

Vergaderschema Planoverleg 2020

Geertruidenberg               ’s-Hertogenbosch

 

28 januari                           21 januari

 

25 februari (carnaval)        11 februari

 

24 maart                            10 maart

 

21 april                               7 april

 

26 mei                                 12 mei

 

23 juni                                 9 juni

 

25 augustus                       7 juli

 

22 september                    8 september

 

27 oktober                         6 oktober

 

24 november                     10 november

 

8 december

Stichting Monumentenhuis Brabant

Markt 9, 4931 BR Geertruidenberg
Tel.: 0162 - 511833

E-mail: info@monumentenhuisbrabant.nl

  • LinkedIn
  • Instagram

Stichting Monumentenhuis Brabant © 2020