top of page

Planoverleg

Het Monumentenhuis Brabant biedt in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om ingrijpende restauratie- en herbestemmingsplannen voor rijksmonumenten vroegtijdig te bespreken. Het ‘Planoverleg’ is speciaal bedoeld voor gemeenten, architecten en monumenteigenaren om de kwaliteit van het plan te verbeteren en eventuele knelpunten vroegtijdig te signaleren. Het is van belang om vroeg in het proces van een restauratie of herbestemming te overleggen over de mogelijkheden, zo wordt het plan alleen maar beter. 

 

Vanwege de grote belangstelling voor het Planoverleg is besloten de dienstverlening uit te breiden en het overleg twee keer per maand te laten plaatsvinden. Afwisselend vindt het Planoverleg in het Monumentenhuis (Markt 9, Geertruidenberg) en Den Bosch (Provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1) plaats. Afhankelijk van de hoeveelheid plannen of bezoekers kan het planoverleg eveneens digitaal via MS Teams plaatsvinden. Hieronder treft u het vergaderschema voor 2024 aan.

Het is ook mogelijk dat er op locatie wordt vergaderd. Indien u het ‘Planoverleg’ wilt bezoeken, graag minimaal één week van tevoren contact opnemen met m.dejong@monumentenhuisbrabant.nl Aanlevertermijn voor plannen en documenten: uiterlijk 7 werkdagen vóór de vergaderdatum. De vergaderingen vinden plaats in de ochtend, tussen 10.00uur en ca. 12. 30uur. 

 

Overleg te Geertruidenberg

9 januari

6 februari

5 maart

2 april

30 april

28 mei

25 juni

23 juli

20 augustus

17 september

15 oktober

12 november

10 december

14 januari 2025

 

 

Kerk Drimmelen.JPG

Overleg te Den Bosch

23 januari   

20 februari

19 maart

16 april

14 mei

11 juni

9 juli

6 augustus

3 september

1 oktober

29 oktober

26 november

17 december

28 januari 2025

bottom of page