top of page

Planoverleg

Het Monumentenhuis Brabant biedt in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om ingrijpende restauratie- en herbestemmingsplannen voor rijksmonumenten vroegtijdig te bespreken. Het ‘Planoverleg’ is speciaal bedoeld voor gemeenten, architecten en monumenteigenaren om de kwaliteit van het plan te verbeteren en eventuele knelpunten vroegtijdig te signaleren.

 

Vanwege de grote belangstelling voor het ‘Planoverleg’ is besloten de dienstverlening uit te breiden en het overleg twee keer per maand te laten plaatsvinden. Afwisselend vindt het Planoverleg in het Monumentenhuis (voor West: Markt 9 in Geertruidenberg) en Den Bosch (voor Oost: Provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1) plaats. Afhankelijk van de hoeveelheid plannen of bezoekers kan het planoverleg eveneens digitaal via MS Teams plaatsvinden. Hieronder treft u het vergaderschema voor 2024 aan.

Het is ook mogelijk dat er op locatie wordt vergaderd. Indien u het ‘Planoverleg’ wilt bezoeken, graag minimaal één week van tevoren contact opnemen met m.dejong@monumentenhuisbrabant.nl Aanlevertermijn voor plannen en documenten: uiterlijk 7 werkdagen vóór de vergaderdatum. De vergaderingen vinden plaats in de ochtend, tussen 10.00uur en ca. 12. 30uur. 

West-Brabant:                      Oost-Brabant:

 9 januari                              23 januari   

 6 februari                            20 februari

 5 maart                                19 maart

 2 april                                  16 april

30 april                                 14 mei

28 mei                                  11 juni

25 juni                                   9 juli

23 juli                                    6 augustus

20 augustus                         3 september

17 september                       1 oktober

15 oktober                          29 oktober

12 november                      26 november

10 december                      17 december

14 januari 2025                  28 januari 2025

 

 

bottom of page