top of page

Planoverleg

Het Monumentenhuis Brabant biedt in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om ingrijpende restauratie- en herbestemmingsplannen voor rijksmonumenten vroegtijdig te bespreken. Het ‘Planoverleg’ is speciaal bedoeld voor gemeenten, architecten en monumenteigenaren om de kwaliteit van het plan te verbeteren en eventuele knelpunten vroegtijdig te signaleren.

 

Vanwege de grote belangstelling voor het ‘Planoverleg’ is besloten de dienstverlening uit te breiden en het overleg twee keer per maand te laten plaatsvinden. Afwisselend vindt het Planoverleg in het Monumentenhuis (Markt 9 in Geertruidenberg) en Den Bosch (Provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1) plaats. Afhankelijk van de hoeveelheid plannen of bezoekers kan het planoverleg eveneens digitaal via MS Teams plaatsvinden. Hieronder treft u het vergaderschema voor 2023 aan.

Het is ook mogelijk dat er op locatie wordt vergaderd. Indien u het ‘Planoverleg’ wilt bezoeken, graag minimaal één week van tevoren contact opnemen met m.dejong@monumentenhuisbrabant.nl Aanlevertermijn voor plannen en documenten: uiterlijk 7 werkdagen vóór de vergaderdatum. De vergaderingen vinden plaats in de ochtend, tussen 10.00uur en ca. 12. 30uur. 

 

Vergaderschema 2023 digitaal - twee locaties.JPG
bottom of page