Behoudwaaier

Onder regie van Stichting Monumentenhuis Brabant is de behoudwaaier “Toekomst voor religieus erfgoed” samengesteld. Op 20 december 2008 is deze behoudwaaier aan de gedeputeerde van cultuur van de provincie Noord-Brabant aangeboden. Deze behoudwaaier is een beknopte handleiding voor behoud van onroerend religieus erfgoed voor kerkeigenaren, kerkbesturen en kerkrentmeesters, voor gemeentebestuurders en ambtenaren, voor alle belanghebbenden en betrokkenen. De behoudwaaier is via Stichting Monumentenhuis Brabant te bestellen. Klik hier onder om de behoudwaaier in te zien.

Behoudwaaier “Toekomst voor religieus erfgoed”