Enquête onder Brabantse gemeenten

In 2004 heeft Stichting Monumentenhuis Brabant een schriftelijke enquête gehouden onder alle 68 Brabantse gemeenten teneinde inzicht te krijgen in de plaatselijke situaties. Doel van het onderzoek is een beeld te krijgen van de interactie tussen gemeente en de religieuze actoren én wat hun perceptie van de samenwerking is. Aanleiding van het onderzoek is dat de laatste jaren in veel plaatsen in Noord-Brabant religieuze gebouwen gesloten zijn en vervolgens herbestemd of afgebroken. De zorg om het verdwijnend religieus erfgoed heeft de besturen van Stichting Brabantbeeld en Stichting Monumentenhuis Brabant bij elkaar gebracht. Zij zijn van mening dat er op dit moment actie moet worden ondernomen om in de toekomst een verdere teloorgang van cultuurhistorisch- en bouwhistorisch waardevolle religieuze gebouwen te voorkomen. Daarvoor is het echter noodzakelijk om te weten wat zich in Noord-Brabant op dit moment afspeelt.

Uit de resultaten van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de Noord-Brabantse gemeenten zich te weinig bewust zijn van de toename van de problematiek rond sluiting van kerken binnen hun eigen grondgebied en van hun specifieke rol daarbij. Vanuit deze achtergronden moet ook het gegeven gezien worden dat veel gemeenten geen structurele relaties onderhouden met plaatselijke vertegenwoordigers van religieuze groeperingen en daar ook geen behoefte aan hebben. In de problematiek rond sluiting en behoud van het religieuze erfgoed zijn beide partijen echter tot elkaar veroordeeld en is een goede samenwerking en communicatie onontbeerlijk.
Vanuit deze achtergrond is het idee ontstaan om ambassadeurs “religieus erfgoed” aan te zoeken om het belang van het behoud van het religieuze erfgoed en het belang van een goede communicatie tussen de verschillende actoren bij gemeentebesturen onder de aandacht te brengen.

Terug >