Symposium “Kansen voor kerken en kloosters”

Teneinde de discussie rond de dreigende teloorgang van het religieus erfgoed een impuls te geven heeft Stichting Monumentenhuis Brabant in samenwerking met Stichting Brabantbeeld  op 27 januari 2006 in Breda een groot symposium georganiseerd onder de titel “Kansen voor kerken en kloosters”. De belangstelling voor het symposium was groot, zowel wat betreft het aantal deelnemers als de belangstelling van de media. Algemeen heerste de opvatting dat de zorg voor het religieus erfgoed een brede aanpak verdient. De opgestelde “Verklaring van Breda”, waarin maatschappelijke en kerkelijke organisaties verklaren zich gezamenlijk te zullen inzetten voor een zinvolle toekomst van het cultuurhistorisch waardevolle religieuze erfgoed in de provincie Noord-Brabant, werd dan ook breed onderschreven.

Terug >