Revivak

Revivak staat voor ‘Revival Vakmanschap’. De hoofddoelstelling van het project is het behouden en stimuleren van werkgelegenheid in de vakmanschapsberoepen, vooral in de bouw- en restauratieopleidingen. Het projectvoorstel werd eind januari 2015 aangemeld binnen ‘Interreg Vlaanderen-Nederland’ onder prioriteit 4 ‘Werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit’. Dankzij de financiële steun van de Europese Unie kunnen nu de eerste stappen gezet worden om ambachtelijk vakmanschap nieuw leven in te blazen.

Logo Interreg

 

 

 

 

 

 

 

Revivak als promotor van restauratievakmanschap op Nederlandse televisie  

Het programma Lifestyle Experience (een programma van RTL) heeft in een TV-programma aandacht besteed aan restauratievakmanschap en het belang van restauratieopleidingen. Door middel van een interview met Harrie Maas en Sandra van Trijffel van Stichting Behoud Monumenten Brabant (én van Revivak) wordt een algemeen beeld van de problematiek geschetst, alsook wordt uitgedragen dat het restauratievakmanschap een prachtig werkgebied is met een goed toekomstperspectief.

Het interview, dat gelardeerd is met mooie sfeerbeelden, is uitgezonden op zowel RTL 4 en RTL 5. Het filmpje kan worden bekeken via deze link.

 

Het vakmanschap bedreigd

De laatste jaren is er al een groeiend bewustzijn en een toenemende waardering bij consumenten, creatievelingen en ondernemers voor verfijnd ambachtelijk werk en vakmanschap. Ambachtelijk werk staat immers voor authenticiteit, kwaliteit en duurzaamheid. Helaas zijn technische beroepen niet erg aantrekkelijk voor jongeren en werkzoekenden. De instroom van jongeren naar technische of beroepsscholen is onvoldoende en door de jaren heen ging kostbare vakkennis verloren. Dit bedreigt het ambachtelijk vakmanschap, juist op het moment dat de consument er een hernieuwde interesse in heeft. Omdat deze interesse zich nog niet vertaalt in een verhoogde instroom van jongeren en werkzoekenden, dreigt kostbare vakkennis verloren te gaan. Revivak speelt hierop in. Om de interesse in ambachtelijke beroepen te stimuleren zal een innovatieve mix aan opleidingen worden ontwikkeld met vakmanschapsbeurzen, leer- en werkplaatsen, internetcolleges, excursies en bootcamps.

Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland

Revivak maakt onderdeel uit van het Europese Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland. Dit programma stimuleert grensoverschrijdende innovatie en samenwerking tussen regio’s. Op het totale budget van € 1.621.526,50 levert Interreg een bijdrage van € 810.763,25 (50,00%).

Met Revivak richten Zuid-Nederlandse en Vlaamse partners zich op het stimuleren van de interesse in ambachtelijke beroepen, specifiek in de restauratiesector. De samenwerking bestaat uit 5 regio’s uit Vlaanderen en Nederland. Voor Vlaanderen zijn dat: Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Voor Nederland zijn dat: Noord-Brabant en Limburg. De looptijd van “Revivak” is drie jaar, van april 2016 tot maart 2019.

Revivak wordt gecoördineerd door Stichting Behoud Monumenten Brabant in samenwerking met vzw Het Portaal (ARhus), Stichting Landgoed Slot Schaesberg, Vermaatschappelijking Zorg en Welzijn vzw, vzw Midwest Development, Provincie Noord-Brabant, Stichting NHTV internationale hogeschool Breda, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), RTC West-Vlaanderen, Express Your Talent, Opleidingscentrum voor Bouw en Hout vzw, Eucora vzw.

logos horizontaal JPG

 

 

 

 

One Response to Revivak