Belastingdienst

Eigenaren van rijksmonumenten kunnen een aantal kosten fiscaal aftrekken. Een aparte afdeling van de Belastingdienst, Bureau Monumentenpanden (BBM), bekijkt aan de hand van het restauratieplan welke kosten fiscaal aftrekbaar zijn. Hierdoor weet de monumenteigenaar voorafgaand aan de restauratie wat de hoogte is van de fiscale aftrek. Bovendien is dit bedrag de grondslag voor de Restauratiefonds-hypotheek.

Om de fiscale aftrek vast te stellen maakt de Belastingdienst onderscheid tussen onderhoudskosten en verbeterkosten. Bij onderhoudskosten gaat het om kosten die worden gemaakt voor het herstel van alles wat al in het pand aanwezig is. Voorbeelden van onderhoudskosten zijn: cascowerkzaamheden, zoals werkzaamheden aan dak, kozijnen en gevel; het buitenschilderwerk; het opnieuw voegen van metselwerk; het opstoppen of (deels) vervangen van een slecht rieten dak. Belangrijk hierbij is dat bij een vervanging of reparatie de ‘oude staat’ moet worden hersteld.

Bij verbeterkosten moet worden gedacht aan kosten voor zaken die nieuw worden aangebracht en werkzaamheden die het comfort verhogen. Nieuwe toevoegingen vallen niet onder de noemer onderhoud. De kosten van die werkzaamheden zijn in fiscaal opzicht ‘kosten van verbetering’ en zijn niet aftrekbaar. Dus ook de kosten van het terugbrengen van een in de loop der jaren verdwenen element kunnen niet worden afgetrokken, zelfs niet wanneer het een monumentaal element betreft. Voorbeelden van verbeterkosten zijn: het aanbrengen van dubbel glas of isolatie, het realiseren van een nieuwe uitbouw, het plaatsen van een nieuwe keuken e.d.

Aftrek van onderhoudskosten is alleen mogelijk als het rijksmonumentenpand:

  • een eigen woning is in box 1 (inkomen uit werk en woning)
  • een onderdeel van uw bezittingen en schulden is in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen)

Andere kosten zijn niet atrekbaar.

Zowel de subsidie als de laagrentende lening kan gecombineerd worden met fiscale aftrek van onderhoudskosten. Voor meer informatie, zie website.

 

Belastingaftrek monumentpanden blijft ook in 2018

In een brief heeft Minister Bussemaker (OCW) de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de belastingaftrek van uitgaven voor monumentenpanden. Ze heeft besloten om de door dit kabinet voorgenomen afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden met een jaar uit te stellen tot 2019.