Buurtkerkenfonds

In de aankomende tien jaar verliest naar verwachting de helft van de 528 kerken in Noord-Brabant zijn oorspronkelijke functie. Oude gebouwen met een verhaal die vaak een prominente plek innemen binnen een stad of dorp. Provincie Noord-Brabant heeft daarom eind 2015 samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds het Buurtkerkenfonds opengesteld. Vanwege de grote belangstelling was het fonds al snel “uitgeput”. Daarom zijn opnieuw gelden beschikbaar gesteld.

In gesprek over toekomst kerkgebouw

Wilt u met uw buurt en andere betrokkenen een nieuwe bestemming voor het lokale kerkgebouw verkennen? Het Buurtkerkenfonds helpt mee. Kerkeigenaren, dorpsraden of bewonersverenigingen kunnen een bijdrage vragen vanuit de regeling, om samen met andere lokale partners de dialoog op gang brengen over de toekomst van het lokale kerkgebouw. Herontwikkeling van vrijkomende kerken vraagt namelijk om een goede verkenning en overleg in een vroeg stadium.

Er is in totaal € 35.000 beschikbaar voor 2017. Per aanvraag kan het Buurtkerkenfonds 80% van de subsidiabele kosten bijdragen, tot een maximum van € 1.000.

 Kijk voor informatie over de regeling en het aanvraagformulier op: www.cultuurfonds.nl/buurtkerkenfonds Voor inhoudelijke vragen over het Buurtkerkenfonds kunt u contact opnemen met Marloes van de Hei op nummer 06-51404989 of via mvdhei@brabant.nl.