Gemeentelijke overheid

De gemeentelijke overheid is verantwoordelijk voor het voeren van een monumentenbeleid. De gemeenten hebben voor het stimuleren van onderhoud en restauratie van het monumentenbestand veelal een gemeentelijke subsidieverordening vastgesteld, waarin een tegemoetkoming in de kosten is geregeld. De regelingen en bedragen verschillen per gemeente en per project. Voor informatie over de monumentensubsidie kunt u terecht bij uw gemeente.