Nationaal Restauratiefonds (NRF)

Het Nationaal Restauratiefonds (NRF) zet zich al ruim 30 jaar in voor het in stand houden van monumenten. Met kennis en financiering helpt het Restauratiefonds eigenaren om hun droom waar te maken; wonen of werken in een bijzonder pand. Dat doet het Restauratiefonds onafhankelijk en zonder winstoogmerk.
Het Restauratiefonds kan dat doen door Revolverende Fondsen voor overheden op te zetten, van waaruit laagrentende leningen aan eigenaren worden verstrekt. Ook voor het Rijk, diverse provincies en gemeente worden subsidies voor restauratie en instandhouding uitbetaald.

Voorwaarden van de Restauratiefonds-hypotheek

  • U bent eigenaar van een rijksmonument;
  • Uw monument is een woonhuis af is oorspronkelijk als woonhuis gebouwd;
  • U bent nog niet gestart met de werkzaamheden;
  • Uw gemeente moet een omgevingsvergunning hebben afgegeven of een schriftelijke verklaring dat een vergunning niet nodig is;
  • Er vindt voor verstrekking van de Restauratiefonds-hypotheek een krediettoets plaats;
  • De lening bedraagt minimaal 10.000 euro;
  • U vertegenwoordigt geen provincie, gemeente, waterschap of openbaar lichaam.

Restauratiefondsplus- hypotheek

Vanaf 1 januari 2012 is de restauratiefondsplus- hypotheek beschikbaar bij het NRF. Het betreft hier een lening met een aantrekkelijke, lage rente voor grootschalige restauraties van rijksmonumenten die niet zijn aangemeld als woonhuis. Het minimale leningsbedrag is 300.000 euro. Andere voorwaarden zijn: het object is een rijksmonument en staat niet als woonhuis geregistreerd. Verder dient nog niet met de restauratiewerkzaamheden te zijn begonnen en er mag geen Brim-subsidie te zijn toegekend.

Voor meer informatie zie http://www.restauratiefonds.nl.

RestauratieWijzer

Monumenteigenaren die hun monument wilde restaureren hebben grote behoefte aan informatie. Het NRF heeft special voor hen de RestauratieWijzer ontwikkeld. Daarmee krijgt u professionele begeleiders, voor en tijdens, de restauratie. Aan de hand van een duidelijk stappenplan wordt het hele restauratieproces uitgelegd. Voor vragen kan men terecht bij specialisten van het NRF. De RestauratieWijzer kost eenmalig €100. Gedurende 2 jaar kan dan gebruik gemaakt worden van de -afgeschermde- website: www.restauratiwijzer.nl

Lening rijksmonumentale kerken

Het Nationaal Restauratiefonds (NFR) heeft een laagrentende lening voor rijksmonumentale kerken in gebruik voor de eredienst: bedoeld om het kerkgebouw (beter) geschikt te maken voor een breder en multifunctioneel gebruik (o.a.: sanitaire voorzieningen, vloerverwarming, garderobe, ontvangstruimte); maximaal € 50.000,-.

10 miljoen voor energiebesparende historische woningen

Bezitters van een woning dat de status van rijksmonument heeft, kunnen een tegemoetkoming krijgen voor energiebesparende maatregelen. Minister Bussemaker heeft hiervoor €10 miljoen vrijgemaakt. Het geld is bedoeld om energiebesparende maatregelen te treffen tijdens de restauratie van een rijksmonumentale woning. Nu is er alleen budget beschikbaar voor de restauratie van deze monumenten.

Het beste moment

Het is vaak ingewikkeld om historische woningen energiezuiniger te maken. Voor de hand liggende ingrepen zoals dubbelglas of isolatie zijn daar vaak geen optie. Monumenten hebben vaak een eigen, creatieve aanpak nodig. Uit ervaring blijkt dat een restauratie het beste moment is om energiebesparende maatregelen in monumenten aan te brengen. Dan ligt het dak eraf, wordt de fundering blootgelegd of zijn de muren gestript.
‘Met deze investering maken we het voor bezitters van monumentale woningen ook aantrekkelijk om energie te besparen en zodoende het klimaat te ontzien. Restauratie van een monument draagt dan niet alleen bij aan behoud van het erfgoed maar ook aan behoud van de leefbaarheid van ons land ‘, aldus minister Bussemaker.

Lening

De regeling wordt ondergebracht bij het Nationaal Restauratiefonds. Jaarlijks is circa €30 miljoen beschikbaar voor bezitters van monumentale woningen. Daar komt nu eenmalig €10 miljoen bij voor energiebesparing. Monumentenbezitters kunnen uit het fonds een lening met lage rente krijgen, waarvan de opbrengsten weer terugvloeien in het fonds. Vanaf 1 juni kunnen eigenaren van woonhuizen één gecombineerde lening aanvragen voor de restauratie en de energiebesparende maatregelen.