Nieuwe Brabantse regeling voor versterking culturele infrastructuur

Nieuwe Brabantse regeling voor versterking culturele infrastructuur

De provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling impulsgelden cultuur Noord-Brabant (ICNB) gepuliceerd. Doel van de nieuwe regeling is het versterken van de infrastructuur van de professionele kunsten. Binnen de regeling – waarvoor tot en met 2016 een budget van € 6.465.000 beschikbaar is – wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende onderdelen:

  • Kennisvouchers;
  • Impulsgelden;
  • Leningen; en
  • Crowdfunding.
  • Vervolgens verwijzing maken

 

Nieuwe Brabantse regeling voor versterking culturele infrastructuur

De provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling impulsgelden cultuur Noord-Brabant (ICNB) gepubliceerd. Doel van de nieuwe regeling is het versterken van de infrastructuur van de professionele kunsten.

Binnen de regeling – waarvoor tot en met 2016 een budget van € 6.465.000 beschikbaar is – wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende onderdelen:

  • Kennisvouchers;
  • Impulsgelden;
  • Leningen; en
  • Crowdfunding.

Kennisvouchers
In aanmerking komen professionele makers en culturele instellingen. Te ondersteunen projecten moeten zijn gericht op het opdoen van kennis en bijdragen aan de versterking van het cultureel ondernemerschap van de subsidieaanvrager. De bijdrage is maximaal 90% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 200.000.

Impulsgelden
In aanmerking komen professionele makers, gemeenten, privaatrechtelijke rechtspersonen en samenwerkingsverbanden tussen de hiervoor genoemde doelgroepen. Te ondersteunen projecten moeten bijdragen aan een impuls van de Brabantse cultuursector, de vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor cultuur én de vermindering van financiële afhankelijkheid van de provincie. Daarnaast moet er sprake zijn van samenwerking en zo mogelijk een verbinding met een domein buiten de culturele sector. De bijdrage is maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 200.000.

Leningen
In aanmerking komen professionele makers en culturele instellingen. Te ondersteunen projecten moeten een bijdrage leveren aan de Brabantse culturele sector en de bedrijfseconomische activiteiten van de aanvrager ondersteunen in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. De bijdrage is 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 200.000.
Crowdfunding
In aanmerking komen professionele makers en culturele instellingen. Te ondersteunen projecten moeten een bijdrage leveren aan de Brabantse culturele sector en zijn gericht op crowdfunding (aanvullende financiering door particulieren en bedrijven). De crowdfunding moet worden verkregen via een daarvoor bestemd crowdfunding platform. De bijdrage is 30% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 25.000.

Aanvragen
Aanvragen voor alle onderdelen kunnen van 15 mei 2014 tot en met 31 december 2016 worden ingediend bij de provincie Noord-Brabant. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.