Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant

Door de provincie Noord-Brabant is een extra bedrag van 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de restauratie van rijksmonumenten. Het vormt een onderdeel van de gewijzigde ‘Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant’. In paragraaf 9  zijn de subsidiebepalingen te lezen. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 7 april 2014 voor de volgende categorieën:   

– industrieel erfgoed (subsidieplafond € 1.175.000,-);   

– kastelen en landhuizen (subsidieplafond € 1.175.000,-);   

– militair erfgoed (subsidieplafond € 1.175.000,-) en

– religieus erfgoed (subsidieplafond € 1.175.000,-).

De hoogte van de subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 500.000,-.

Daarnaast is nog een subsidie beschikbaar van € 1.000.000,- voor forten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het subsidiepercentage hier is 100% van de subsidiabele kosten.

Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de  – volledig ingediende – subsidieaanvragen. Een van de subsidievoorwaarden is dat het project wordt uitgevoerd door een erkend restauratiebedrijf en dat de mogelijkheden zijn bekeken om het project als restauratie opleidingsproject aan te merken. De subsidieregeling is namelijk bedoeld als maatregel ter bevordering van werkgelegenheid in het restauratievak.  Een andere subsidievoorwaarde is dat een positief preadvies van de monumentencommissie voor het restauratieplan aanwezig is. Verder dient een communicatie-paragraaf te worden toegevoegd.

Via onderstaande link kan de subsidieregeling worden ingezien: http://www.brabant.nl/applicaties/regelingen/regeling-detail.aspx?r=923