Woonhuissubsidie vervangt fiscale aftrek voor particuliere eigenaren rijksmonumenten

Op dinsdag 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de fiscale aftrek voor rijksmonumenteigenaren af te schaffen. Per 1 januari 2019 is, als alternatief voor die fiscale aftrek, een nieuwe subsidieregeling van kracht. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden voor het laagrentend financieren van de restauratie en onderhoud van uw rijksmonument.

Nieuwe subsidieregeling
Eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie kunnen subsidie aanvragen voor  kosten die bijdragen aan de instandhouding van de monumentale onderdelen van het woonhuis-rijksmonument. Het betreft bijvoorbeeld schilderwerk, of het herstel van hemelwaterafvoer, het dak, voegen, kozijnen of de fundering. Elk jaar na afloop van de werkzaamheden kan er subsidie worden aangevraagd. De bijdrage bij deze regeling is 38% van het subsidiabele bedrag, dat wordt gebaseerd op de “Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten”. 

De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,die ook de beoordeling en toewijzing doet. Een aanvraag kan jaarlijks ingediend worden tussen  1 maart en 30 april,volgend op het kalenderjaar waarin de subsidiabele kosten zijn gemaakt.  Op 1 maart 2020 kan de woonhuissubsidie voor het eerst worden aangevraagd (over het jaar 2019). Er is geen minimum- of maximum aanvraagbedrag. Wel moet een aanvrager bij een aanvraag van meer dan € 70.000,-een inspectierapport overleggen.

Nieuwe financieringsmogelijkheden
Voor de restauratie en onderhoud van het rijksmonument kan vanaf 1 januari 2019 100%van de instandhoudingskosten, ook op basis van de “Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten”,worden gefinancierd via een laagrentende lening van het Nationaal Restauratiefonds.Daarmee krijgt de monumenteigenaar zekerheid van een financiering voorafgaand aan de uitvoering van de plannen. Het rentepercentage is 1%, 10 jaar vast.