Cursusbijeenkomst 28 september a.s.

‘Cultureel erfgoed en de Omgevingsvisie’

In het kader van de Omgevingswet moet elke gemeente een Omgevingsvisie opstellen. De Omgevingsvisie is het nieuwe beleidsmatige instrument waarin de gemeente zijn beleidsdoelen voor de kwaliteit van de fysieke leemomgeving vastlegt en hoe het deze wil bereiken. Cultureel erfgoed is een van onderdelen. Maar hoe doe je dat dan?

Tijdens de cursusbijeenkomst worden bouwstenen aangereikt voor het opstellen van een Omgevingsvisie, met name voor wat betreft het onderdeel cultureel erfgoed. Het gaat hierbij om vragen als: wat zijn de cultuurhistorische kernkwaliteiten van de gemeente? welke ambitie heeft de gemeente? Hoe kun je concreet aan het werk gaan? Hoe organiseer je in het kader van burgerparticipatie de input van bijvoorbeeld heemkundeverenigingen en andere bij het erfgoed betrokken organisaties?

Ook wordt ingegaan op een aantal procesmatige aspecten rond het opstellen van de Omgevingsvisie, met name hoe cultureel erfgoed vroegtijdig en op een goede manier betrokken kan worden.

Tijdens de cursusbijeenkomst zijn gemeenten aanwezig die al enige ervaring hebben met het opstellen van een Omgevingsvisie. Kortom: we kunnen van elkaar leren!

De cursusbijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot 16.30 uur.

Plaats: Cultureel centrum ‘De Schattelijn”, Vismarktstraat 4a in Geertruidenberg.

Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden via:info@monumentenhuisbrabant.nl

Planoverleg

Het Monumentenhuis Brabant biedt in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om ingrijpende restauratie- en herbestemmingsplannen voor rijksmonumenten vroegtijdig te bespreken. Het ‘Planoverleg’ is speciaal bedoeld voor gemeenten, architecten en monumenteigenaren met als doel de kwaliteit van het plan te verbeteren en eventuele knelpunten vroegtijdig te signaleren.

Vanwege de grote belangstelling voor het ‘Planoverleg’ is besloten de dienstverlening uit te breiden en het overleg twee keer per maand te laten plaatsvinden. Afwisselend vindt het Planoverleg in het Monumentenhuis (Markt 9 in Geertruidenberg en Den Bosch (provinciehuis) plaats. Bijgevoegd treft u het vergaderschema voor 2017 aan.

Het is ook mogelijk dat er op locatie wordt vergaderd. Op de website van het Monumentenhuis Brabant staat dit steeds aangegeven. Indien u het ‘Planoverleg’ wilt bezoeken, graag minimaal een week van tevoren contact opnemen met m.dejong@monumentenhuisbrabant.nl.

Geertruidenberg ‘s-Hertogenbosch
12 september
26 september
10 oktober
31 oktober
14 november
28 november
12 december
16 januari 2018
 30 januari 2018

 

Subsidieregeling Noord-Brabant voor rijksmonumenten

De provincie Noord-Brabant investeert het komende jaar 3,3 miljoen euro in de restauratie van monumenten. Het bedrag wordt verdeeld over:

  • religieus erfgoed: € 1.300.000,-
  • militair erfgoed: € 400.000,-
  • industrieel erfgoed: € 600.000,-
  • kastelen en landgoederen: € 1.000.000,-

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient onder meer een restauratieplan, een sluitende begroting en een omgevingsvergunning aanwezig te zijn. Vanaf 4 juli tot en met 31 oktober 2017 kunnen subsidieverzoeken. Meer informatie over o.a. de subsidievereisten, de subsidiehoogte en verdeelcriteria via http://www.brabant.nl/applicaties/producten/restauratie_rijksmonumenten_subsidie_12452.aspx.

 

 

 

Subsidieregeling provincie Noord-Brabant voor onderhoud molens

Door het provinciebestuur is € 93.000,- beschikbaar gesteld voor het onderhoud van molens. De molenregeling wordt namens de provincie uitgevoerd door Monumentenwacht Noord-Brabant, en is vanaf 23 juni tot en met 15 december 2017 open. Voor meer info: www.brabant.nl/applicaties/producten/instandhouding_molens_subsidie_12443.aspx

Subsidieregeling provincie Noord-Brabant voor eco-archeologisch onderzoek

Door het provinciebestuur is hiervoor € 85.000,- beschikbaar gesteld. Voor meer informatie: www.brabant.nl/applicaties/producten/eco_archeologisch_onderzoek_subsidie_11338.aspx